Stichting DigiTrage is een stichting die volledig onafhankelijk en onpartijdig digitale arbitrages voor incassozaken verzorgt. Laagdrempelig, deskundig en tegen gunstige tarieven.

Ook minder kosten spenderen aan uw gerechtelijke incassoprocedures? Plaats dan het DigiTrage-beding in uw algemene voorwaarden. Betalingsgeschillen die vervolgens ontstaan en niet minnelijk worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan stichting DigiTrage. De DigiTrage-arbiter wijst na een digitale procedure een arbitraal vonnis. Het vonnis is bindend.

Aangeboden door