Software-reselling

Wie software heeft ontwikkeld, kan een ander deze laten doorverkopen. Dergelijke wederverkoop of reselling regelt u met een softwareresellingovereenkomst. Leg hierin vast welke mate van aanpassing toegestaan is, hoe royalties (licentievergoeding) worden bepaald en welke rechten en plichten leverancier en verkoper naar elkaar hebben.

Er zijn vier modellen waarmee software gedistribueerd kan worden naar de eindgebruiker. Dit wordt ook wel reselling of wederverkoop genoemd. Voor elk van de vier biedt JuriDox de bijpassende documenten aan op haar platform. Het gaat om de volgende:

Eén op één doorgeven van de software (reselling sec), zoals u hier kunt vinden. Her-verpakken en doorgeven onder de eigen naam van de distributeur (white label), zoals u hier kunt vinden. Verwerking in een eigen aanbod met meer dan enkel de software (value added), zoals u hier kunt vinden. Integratie in een eigen softwarepakket (integratie), zoals u op deze pagina kunt vinden.

JuriDox biedt verschillende overeenkomsten die u kunt hanteren voor de reselling van uw software. Let bij onderstaande documenten goed op of zij bedoeld zijn voor reselling van software of Software-as-a-Service (SaaS)!