Brief klacht aan dienstverlener

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Wat regelt de brief klacht aan dienstverlener?

Als een dienstverlener de overeenkomst met u niet goed nakomt kunt u de dienstverlener verzoeken tot herstel van de ontdekte gebreken. Via deze brief stelt u een termijn voor de dienstverlener om de uitvoering van de overeenkomst te herstellen.