Hostingbedrijf / clouddienstverlener

Uw klanten zetten allerlei verplichtingen door. Denk aan privacywetgeving, maar ook het uitvoeren van hacktesten is aan de orde van de dag. Wij hebben per activiteit documenten samengesteld die niet in uw bedrijfsvoering mogen ontbreken.

Kies uw activiteiten