Welke voorwaarden gelden bij uw online diensten?

12 januari 2018

Bij een SaaS-dienst of online dienst die aan het algemene publiek wordt aangeboden, bestaat het zwaartepunt van de overeenkomst uit voorwaarden voor gepast gebruik door de afnemer. Vandaar dat een dergelijke overeenkomst wordt aangeduid als gebruiksvoorwaarden of gebruiksovereenkomst, of in het Engels Terms of Service dan wel Terms of Use.

Gebruiksvoorwaarden zijn met name geschreven voor standaard SaaS-producten die men rechttoe-rechtaan gebruikt. Er zijn dan ook veel overeenkomsten met de EULA voor software en de hostingovereenkomst. Het is echter niet nodig in gebruiksvoorwaarden nog eens een licentie te verlenen, aangezien dit al volgt uit de aard van de overeenkomst.

In gebruiksvoorwaarden worden de rechten en met name de plichten van de gebruiker vastgelegd. Zo zal hier moeten worden bepaald welke beschikbaarheid de dienst heeft, hoe onderhoud en updates worden uitgevoerd, maar ook hoe de gebruiker moet betalen en welke aansprakelijkheid geldt voor de leverancier.

Een belangrijk aspect van gebruiksvoorwaarden is de abuse-regeling oftewel de bepalingen tegen misbruik. Van auteursrechtschending tot hacken of andere illegale zaken, de mogelijkheden tot misbruik van een online dienst zijn legio. Goede voorwaarden bieden de beheerder een duidelijk handvat om hiertegen op te treden.

Blog / ICT / Welke voorwaarden gelden bij uw online diensten?