Vergeet niet uw privéprojecten te claimen bij je baas

17 november 2017

Als een (software)ontwikkelaar of webdesigner buiten werktijd ook software ontwikkelt of websites ontwerpt, kan zijn werkgever mogelijk aanspraak maken op de intellectuele eigendomsrechten. Dit is uiteraard niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld wanneer hij de software zelf wil exploiteren. In dat geval is het verstandig dat werkgever en werknemer duidelijke afspraken maken over de werkzaamheden die de werknemer buiten werktijd uitvoert.

Volgens de Auteurswet heeft de werkgever het auteursrecht op wat de werkgever maakt. Het gaat er niet om of het onder werktijd is gemaakt, op computers van de werkgever of in specifieke opdracht. Het criterium is of het deel van het werk is (of had kunnen zijn).

Veel werknemers in de ICT hebben naast hun werk hobby’s die gepaard gaan met het maken van werken, zoals bijdragen aan een opensourceproject of het ontwikkelen van een website of forum. Dit kan sterk lijken op wat zij voor het werk doen: een webdeveloper die in zijn vrije tijd een discussieforum verbetert, komt in een heel grijs gebied terecht bijvoorbeeld.

Met een verklaring van afstand kan een werknemer meer zekerheid krijgen of een dergelijke activiteit toegestaan is. In de verklaring wordt omschreven wat de activiteit buiten werk is, en dat de werkgever daar geen claim op legt. Ook voor de werkgever kan dit nuttig zijn: een werknemer die zeker weet dat zijn hobby echt van hem is, gaat positiever werken.

Blog / Intellectuele eigendom / Vergeet niet uw privéprojecten te claimen bij je baas