Direct marketingrecht #4: reclamepost

februari 2019

Geregeld wordt data door organisaties ingezet voor direct marketingdoeleinden. In deze blogserie schrijf ik over de regels omtrent direct marketing en het gebruik van data voor direct marketingdoeleinden. Als eerste heb ik de regelgeving omtrent handel in data (blog #1) behandeld, daarna ben ik ingegaan op de regels met betrekking tot telemarketing (blog #2), om vervolgens de wetgeving op het gebied van elektronische berichten, zoals app-berichten en e-mails te bespreken (blog #3). In deze vierde blog lees je wat de regels zijn voor marketing via briefpost, oftewel reclamepost....

Direct marketingrecht #3: elektronische berichten

februari 2019

In deze blogserie bespreken we de regels rondom direct marketing. In ‘direct marketingrecht #1’ schreef ik over de regelgeving met betrekking tot het handelen in data. Uit deze blog bleek dat er mogelijkheden zijn om data te verhandelen. In ‘direct marketingrecht #2’ legde ik uit dat deze verhandelde data vaak wordt gebruikt voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via telemarketing. Ook besprak ik in deze blog onder welke omstandigheden telemarketing dan mogelijk is. Deze derde blog staat in het teken van de regels rondom elektronische berichten....

Direct marketingrecht #2: telemarketing

februari 2019

Handelen in data is een lucratieve business. Relatief weinig handelingen zijn nodig om data te (ver)kopen en in te zetten voor direct marketing doeleinden. Ook het hergebruiken van data is geen uitzondering. Je mag data (ver)kopen of gebruiken voor andere doeleinden, maar let wel: de wet stelt voorwaarden aan deze manieren van het gebruik van data. In deze tweede blog lees je wat de regels zijn voor telefonische direct marketing, oftewel telemarketing....