Hoe verkoop je een website?

maart 2018

Heeft u een website of internetdienst ontwikkeld en wilt u deze verkopen? Leg dan uw rechten en plichten vast in een duidelijk contract. Hiermee voorkomt u discussies over wat er precies zou zijn geleverd, hoe er moet worden betaald en vooral wie aansprakelijk is voor eventuele later ontdekte problemen....

Notice-and-takedown (abuse) formulier

december 2017

Als hostingpartij of websitebeheerder bent u mogelijk aansprakelijk voor inhoud van uw klanten. Denk aan claims wegens auteursrechtschending, overtredingen van de privacywet of zelfs computercriminaliteit. Met een duidelijke klachtprocedure, in het Engels notice and takedown (NTD) geheten, kunt u klachten snel afhandelen en in veel gevallen aansprakelijkheid vermijden. Plaats dit formulier op uw website zodat iedereen er gemakkelijk gebruik van kan maken....

Heeft u een disclaimer op uw website?

december 2017

In een disclaimer kunt u juridische risico's rond uw website in zekere mate indekken. Denk aan een voorbehoud voor prijsfouten of de juistheid van informatie. Ook kunt u hier een colofon met contactinformatie of auteursrechtvoorbehoud opnemen....