Managementovereenkomst

Waarom heb ik een managementovereenkomst nodig?

Een managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht tussen twee BV’s, een holding en een werkmaatschappij, waarbij de holding (directie)werkzaamheden uitvoert voor de werkmaatschappij tegen betaling van een managementvergoeding. Dit model is bedoeld en geschikt voor een directeur/enig aandeelhouder waarbij de directeur als werknemer ter beschikking worden gesteld door de holding aan de werkmaatschappij.

Wat regelt deze managementovereenkomst?

De overeenkomst is opgesteld voor onbepaalde tijd en bevat een regeling voor beëindiging. Daarnaast is onder andere een vrijwaring opgenomen ten behoeve van de holding (en de directeur die de werkzaamheden verricht namens de holding) en een uitsluiting van aansprakelijkheid voor het verrichten van de werkzaamheden.

Let op bij het gebruik van dit model:

Indien de directeur-grootaandeelhouder (DGA) geen enig aandeelhouder is, bestaat er een risico dat de werkmaatschappij belastingen en sociale premies moet inhouden en afdragen over de vergoedingen. Dit risico bestaat in het bijzonder wanneer de directeur/aandeelhouder geen overheersende zeggenschap heeft binnen de algemene vergadering van de vennootschap. Dat wil zeggen, de DGA die niet tegen zijn wil ontslagen kan worden.