Brief ontbinden overeenkomst bij onjuiste informatie bedenktijd

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Wat regelt de brief ontbinden overeenkomst bij onjuiste informatie bedenktijd?

Als u een overeenkomst afsluit op afstand, zoals telefonisch of via het internet, heeft u het recht op een bedenktermijn van veertien dagen. Als u niet op een dergelijk termijn gewezen bent heeft u wettelijk gezien 12 maanden de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Via deze brief verzoekt u de verkoper de overeenkomst te ontbinden als de veertien dagen verstreken zijn maar er geen of onjuiste bedenktijd was voorgelegd.