Brief recht op rectificatie

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Waarom een verzoek tot rectificatie?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft personen meer controle over hun persoonsgegevens. Met deze brief kunt u een bedrijf verzoeken de persoonsgegevens die zij van u hebben aan te passen of aan te vullen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier een voorbeeldbrief voor opgesteld, welke u via JuriDox ook in kunt vullen om zo deze brief meteen door te sturen naar de bedrijven.

Wat regelt deze brief verzoek om rectificatie?

Doormiddel van een verzoek tot rectificatie moet een bedrijf uw verzoek in behandeling nemen. Als zij uw verzoek niet nakomen moeten zij hier een geldige reden voor geven, anders kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.