Algemene voorwaarden producten en diensten

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Wat regelen deze algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn van groot belang voor uw bedrijf. Met deze algemene voorwaarden dekt u de juridische basis voor uw bedrijf met betrekking tot de verkoop van producten of diensten. Deze algemene voorwaarden is zodanig geschreven dat deze voor allerlei verschillende bedrijven gebruikt kan worden. Voor een aantal ICT-gerelateerde bedrijven of webwinkels hebben wij een meer uitgebreide set algemene voorwaarden. Ons gehele aanbod van algemene voorwaarden vindt u hier.

Wanneer is deze Algemene Voorwaarden van kracht op mijn overeenkomst?

Algemene voorwaarden zijn pas op een overeenkomst van toepassing als deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. Dit betekent dat de klant erop gewezen moet worden dat de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. De algemene voorwaarden moeten daar zelf ook bij worden verstrekt. Als je de offerte digitaal verstuurt, dan moeten de algemene voorwaarden ook digitaal worden verstuurd. Andersom geldt hetzelfde: als je de offerte op papier verstuurd, moeten de algemene voorwaarden ook op papier worden meegestuurd. Stuur je deze pas mee met de factuur? Dat is te laat, dan zijn de voorwaarden niet van toepassing.