Agentuurovereenkomst

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Waarom heb ik een agentuurovereenkomst nodig?

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de agent (ook wel handelsagent genaamd) bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de principaal (producent/leverancier) en door de agent aangebrachte afnemers. De agent sluit overeenkomsten af in naam en voor rekening van de principaal. De agent draagt dus in beginsel geen financieel risico voor de afwikkeling van de overeenkomsten die door zijn bemiddeling tot stand zijn gekomen.

Een agentuurovereenkomst geeft de agent de bevoegdheid om namens de principaal overeenkomsten met derden te sluiten. De principaal wordt dus door de agent rechtstreeks vertegenwoordigd en gebonden, waarbij de agent zelf niet is gebonden aan degene met wie hij handelt. Bij een agentuurovereenkomst is het daarom belangrijk duidelijke afspraken te maken over wat de agent precies voor (en namens) de principaal gaat doen en onder welke voorwaarden de agent namens de principaal contracten kan sluiten met derden.

De agent krijgt voor de gerealiseerde verkopen provisie. De principaal heeft invloed en zeggenschap over het handelen van de agent, mede daarom is de agentuurovereenkomst apart geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Handig om te weten

Schadevergoeding bij beëindiging Wanneer de agentuurovereenkomst wordt beëindigd, kan een schadevergoeding aan de agent verschuldigd zijn. In ieder geval heeft de handelsagent bijna altijd recht op een zogenaamde klanten- en/of goodwillvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst.

Verschil met Distributeur Een distributeur is zelfstandig; hij sluit overeenkomsten in eigen naam en voor eigen rekening en draagt zelf het inkooprisico. De leverancier verplicht zich bepaalde goederen of diensten aan de distributeur te leveren ten behoeve van de doorverkoop aan de klanten van de distributeur. Omdat de distributeur zelf inkoopt kan hij meestal zelf de verkoopprijs (en daarmee zijn winstmarge) bepalen.

Wat regelt deze agentuurovereenkomst?

In de agentuurovereenkomst wordt het volgende geregeld:

  • Looptijd
  • Werkgebied (rayon)
  • Bepalingen inzake non-concurrentie en exclusiviteit (mag de agent andere producten verkopen, voor anderen werkzaam zijn?)
  • Provisie / welke vergoedingen
  • Aansprakelijkheid
  • Betalingstermijnen
  • Wie de marketing gaat doen en hoe
  • Welke goederen vallen onder de overeenkomst
  • Op welke wijze levert de agent informatie aan over gesloten overeenkomsten
  • Nederlands recht is van toepassing