Brief aansprakelijkheid autoschade

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Wat regelt de brief aansprakelijkheid autoschade?

Indien u door de schuld van een ander autoschade hebt geleden kunt u de andere partij aansprakelijk stellen. Door middel van deze brief geeft u aan wat de schade is die u heeft geleden naar aanleiding van het ongeval en dat u de andere partij aansprakelijk stelt voor de schade.