Brief aansprakelijkheid stellen wegbeheerder

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Wat regelt de brief aansprakelijkheid wegbeheerder?

Indien u door de schuld van een wegbeheerder schade hebt geleden kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen. Door middel van deze brief geeft u aan wat de schade is die u heeft geleden door het gebruik van de weg dat onder de wegbeheerder valt en dat u de wegbeheerder aansprakelijk stelt voor de schade.