Brief bezwaar tegen vergunning

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Wat regelt de brief bezwaar tegen vergunning?

Via deze brief kunt u bezwaar aantekenen tegen de gemeente die een vergunning heeft afgegeven. Na afgaven van een dergelijke vergunning heeft u een termijn van zes weken om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.