Brief recht op vergetelheid

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Waarom een verzoek om vergeten te worden?

U heeft volgens de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om bedrijven te verzoeken om de persoonsgegevens die door een bedrijf verwerkt zijn te laten verwijderen (het recht op vergetelheid). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier een voorbeeldbrief voor opgesteld, welke u via JuriDox ook in kunt vullen om zo deze brief meteen door te sturen naar de bedrijven.

Voorbeeldsituatie

Uw huurcontract bij een self-storage bedrijf eindigt. U vraagt na beëindiging van de overeenkomst per brief of het bedrijf de persoonsgegevens die verwerkt waren voor de overeenkomst te verwijderen, omdat het bedrijf deze gegevens niet meer nodig heeft.

Wat regelt deze brief verzoek om vergeten te worden?

Doormiddel van een verzoek om vergeten te worden moet een bedrijf uw verzoek in behandeling nemen. Als zij uw verzoek niet nakomen moeten zij hier een geldige reden voor geven, anders kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.