Gebruikersovereenkomst auto van de zaak

Waarom een gebruikersovereenkomst voor een auto van de zaak?

In een gebruikersovereenkomst auto van de zaak worden de afspraken tussen werkgever en werknemer vastgelegd over het gebruik van de lease-auto of auto van de zaak door de werknemer. Door de afspraken schriftelijk vast te leggen voorkomt u onduidelijkheid en conflicten achteraf over bijvoorbeeld het privégebruik van de auto of de kilometrage.

Wat regelt deze gebruikersovereenkomst?

Onze Gebruikersovereenkomst auto van de zaak regelt alle relevante en essentiële zaken die u moet uw personeel moet regelen over het gebruik van de auto van de zaak, waaronder:

  • Is privé-gebruik van de auto toegestaan?
  • Wie betaalt welke kosten?
  • Instructies over het gebruik, schadeafhandeling, etc
  • Is de werknemer een boete/afkoopsom verschuldigd als hij opzegt voordat de afgesproken (lease)termijn is verstreken?
  • Moet de auto worden ingeleverd als de werknemer parttime wil gaan werken?