Integrator-licentie-overeenkomst

Waarom heb ik een integrator-licentie-overeenkomst nodig?

Wie software heeft ontwikkeld, kan een ander deze laten laten integreren in zijn eigen te verkopen hardware of software. Daarbij verkoopt u de software dus niet zelf aan de eindgebruikers, maar zijn de juridische eindgebruikers die van de integrator, oftewel de reseller van uw software. Met de integrator-licentie-overeenkomst kunt u uw aansprakelijkheid jegens (en de vragen van) deze eindgebruikers beperken. Dergelijke wederverkoop of reselling regelt u met een integrator-licentie-overeenkomst. Dit document is specifiek gericht op het type doorverkopen, waarbij de reseller de software in eigen hardware of software integreert. Deze reseller krijgt dus een licentie om de software in zijn product te integreren en te verkopen.

Wat regelt deze reselling-overeenkomst?

In de integrator-licentie-overeenkomst legt u vast onder welke voorwaarden een reseller de software van een leverancier mag doorverkopen aan derden middels het integreren daarvan in zijn eigen product. Het document regelt onder andere zaken als:

  • Licentieverlening
  • Welke mate van aanpassing toegestaan is
  • Hoe royalties (licentievergoeding) worden bepaald
  • Welke rechten en plichten leverancier en verkoper naar elkaar hebben
  • Garanties en ondersteuning
  • Aansprakelijkheid
  • Rapportering
  • Betalingsvoorwaarden

Gerelateerde documenten