Interne privacyverklaring werknemers

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Waarom een interne privacyverklaring voor uw werknemers?

Als werkgever is het verplicht om uw werknemers te informeren over de gegevens die u van het personeel verwerkt en waarom. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming – ook wel AVG of GDPR genoemd – is transparantie over verwerkingen van persoonsgegevens één van de speerpunten. Met een interne privacyverklaring bent u in ieder geval transparant richting uw werknemers.

Middels onze vragenlijst genereert u een interne privacyverklaring die precies aansluit op uw organisatie. U geeft aan welke gegevens u verwerkt, voor welke doeleinden, welke partijen deze gegevens ontvangen of inzien en hoe deze gegevens worden beveiligd. In de vragenlijst helpen we u de juiste antwoorden te geven. Vervolgens zal ons systeem u het juiste juridische document op basis van uw antwoord creëren, waarmee u een op maat gemaakte privacyverklaring zal ontvangen.

Wat regelt deze interne privacyverklaring voor werknemers?

Met de privacyverklaring, ook wel privacy statement geheten, wordt beoogd te voldoen aan art. 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: persoonsgegevens worden slechts verwerkt nadat de betrokkene adequaat is geïnformeerd over doel en wijze van verwerking. De belangrijkste elementen zijn:

  • Welke persoonsgegevens er worden verwerkt
  • Doelomschrijving van gebruik
  • De wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
  • Bewaartermijnen
  • Beveiliging
  • Verstrekking aan derden
  • De rechten van werknemers