App-softwarelicentie (EULA) (EN)

Let op! Dit is de Engelse variant. Klik hier voor de Nederlandse variant.

Op zoek naar een softwarelicentie (EULA) die niet is toegespitst op Apps? Kijk dan hier

Waarom een softwarelicentie voor mijn app?

Een EULA – oftewel End User License Agreement – voor apps is niets meer of minder dan een eindgebruikersovereenkomst (EULA) voor het gebruik van een app. Met een app-softwarelicentie wordt het de verkrijger van een stuk software toegestaan deze op een bepaalde manier te gebruiken. Vaak gaat dit gepaard met installatie, maatwerkaanpassingen en trainingen door de leverancier. Een EULA is een softwarelicentie waarbij de verkrijger van de software deze voor eigen nut oftewel als eindgebruiker mag inzetten. Men kan de app installeren op de betreffende telefoon of tablet, maar niet verder verspreiden. De EULA is dus een relatief eenvoudige licentievorm.

Wat regelt deze EULA voor apps?

Deze EULA regelt de voorwaarden waaronder u een gebruikslicentie verleent, waaronder:

  • Betaling
  • In-app aankopen
  • Aansprakelijkheid en garanties
  • Duur van de licentie
  • Eventuele updates
  • Verbod op reverse engineering
  • Verbod op wederverkoop