Algemene voorwaarden hostingbedrijf

Let op! Dit is de Nederlandse variant. Klik hier voor de Engelse variant.

Waarom algemene voorwaarden voor mijn hostingbedrijf?

Een hostingbedrijf biedt klanten gelegenheid websites, softwarediensten en andere informatie via internet toegankelijk te maken. Dit vereist duidelijke regels over beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning, maar ook over aansprakelijkheid, misbruik en betalingen. Met goede algemene voorwaarden kan een hostingbedrijf veel problemen of klachten pareren.

Aansprakelijkheid beperken is voor veel hosters het belangrijkste. Mocht uw klant schade lijden door uw fouten, dan kan hij daarvoor een schadeclaim indienen. Die kan erg hoog oplopen: de gemiste omzet van een grote webwinkel door enkele dagen downtime kan rustig tienduizenden euro’s zijn. Om u te beschermen tegen al te hoge claims, is het essentieel een duidelijke en waterdichte beperking van uw aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden te hebben.

Ook de kwaliteit van uw dienstverlening kunt u duidelijk omschrijven (en zo uzelf beschermen tegen claims bij downtime).

Wat regelen deze algemene voorwaarden?

Met deze algemene voorwaarden regelt u bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Verplichtingen van uw klanten
  • Gedragsregels voor het gebruik van uw diensten
  • Of domeinnamen kunnen worden aangevraagd
  • Hoe u omgaat met opslag- en datacapaciteit
  • Hoe u omgaat met zaken als auteursrecht
  • Betalingsvoorwaarden
  • Regeling voor aansprakelijkheid
  • En vele andere relevante zaken, die u ook kunt terugvinden in het voorbeeld van dit document.

Zijn dit niet de algemene voorwaarden die u zoekt?

Bekijk hier al onze Algemene Voorwaarden.