Software-as-a-service resellingovereenkomst (EN)

Let op! Dit is de Engelse variant. Klik hier voor de Nederlandse variant.

Waarom heb ik een SaaS-resellingovereenkomst nodig?

Wanneer u een Software-as-a-Service (SaaS) of clouddienst heeft ontwikkeld, kunt u anderen die laten promoten en eindgebruikers aansluiten. Bij reselling oftewel wederverkoop zijn dit juridisch eindgebruikers van die ander. Hiermee beperkt u uw aansprakelijkheid jegens (en de vragen van) deze eindgebruikers. Met een SaaS-resellingcontract uit JuriDox regelt u uw rechten snel en duidelijk voor beide partijen.

Wat regelt deze overeenkomst?

In de resellingovereenkomst voor SaaS-diensten wordt vastgelegd onder welke voorwaarden een distributeur de software van een leverancier mag doorverkopen (reselling) aan derden. Denk aan betaling, afsluiten van klanten, beschikbaarheid en omgaan met misbruik.