Brief recht op dataportabiliteit

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Waarom een verzoek tot dataportabiliteit?

U heeft volgens de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om persoonsgegevens die door een bedrijf verwerkt zijn te ontvangen. Op deze manier kunt u uw persoonsgegevens direct doorsturen naar een ander bedrijf van dezelfde soort dienst, of de persoonsgegevens zelf beheren en te gebruiken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier een voorbeeldbrief voor opgesteld, welke u via JuriDox ook in kunt vullen om zo deze brief meteen door te sturen naar de bedrijven.

In afwijking van het recht op inzage zorgt het recht tot dataportabiliteit ervoor dat een bedrijf op een gangbare en machineleesbare manier de persoonsgegevens aan u, of op uw verzoek aan een ander bedrijf, overdraagt. Om dit recht uit te oefenen moeten de gegevens echter wel verwerkt zijn op basis van uw toestemming of een contract.

Wat regelt deze brief verzoek tot dataportabiliteit?

Doormiddel van een verzoek tot dataportabiliteit moet een bedrijf uw verzoek in behandeling nemen. Als zij uw verzoek niet nakomen moeten zij hier een geldige reden voor geven, anders kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.