Inkoopvoorwaarden ICT-diensten (EN)

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Let op! Dit is de Engelse variant. Klik hier voor de Nederlandse variant.

Waarom heb ik inkoopvoorwaarden voor ICT-diensten nodig?

Wanneer u diensten ICT-diensten in gaat kopen, wilt u graag alles zelf in de hand houden. Door het hanteren van inkoopvoorwaarden kunt u van tevoren afspraken vastleggen op uw manier. In uw voorwaarden kunt u bepalingen opnemen omtrent aansprakelijkheid, facturen en betalingen en kunt u aangeven hoe de diensten uitgevoerd moeten worden zoals op het gebied van snelheid, responstijd, verantwoordelijkheden, etcetera.

Wat regelen deze inkoopvoorwaarden?

Met de Inkoopvoorwaarden ICT-diensten regelt u essentiële juridische zaken in relatie tot uw klanten, waaronder: 
- Procedure van offreren 
- (Oplevering) van diensten en aanvaarding


  • Ontwikkeling

  • Intellectuele eigendom (denk aan auteursrechten)

  • Prijzen en betalingswijze 
- Eventuele geheimhoudingsbepalingen

  • Aansprakelijkheid

Bekijk ook het voorbeeld voor meer details.