Wat zijn de nieuwe BTW-verplichtingen voor E-Commerce?

2 oktober 2018

Voor webshops wordt het steeds makkelijker om goederen en diensten in het buitenland te leveren. Op internet kunnen producten en diensten worden aangeboden aan consumenten uit EU en niet EU-landen. Of denk aan dropshipping waarbij bijvoorbeeld via een Nederlandse webshop vanuit China producten besteld kunnen worden en rechtstreeks aan de consument worden geleverd. Wanneer webshops internationaal verkopen, moet er wel worden gekeken naar de verschillende btw-verplichtingen. De twee belangrijkste vragen zijn: welk btw-tarief moet er gerekend worden en hoe moet je die melding/aangifte doen?

In deze blog wordt alleen aandacht besteed aan de levering van goederen en diensten aan consumenten in Europa. Eerst wordt de oude situatie beschreven en vervolgens worden de veranderingen per 2021 uitgelegd.

De huidige situatie

In principe geldt dat ondernemers het btw-tarief moeten rekenen van het land van de consument. Vervolgens moet je de btw afdragen aan de belastingdienst van dat land. Dit zou bij verkoop over de grens een behoorlijke drempel kunnen zijn. Een enkele levering in een ander EU-land zou betekenen dat je je in dat land moet registreren. Daarom geldt voor deze ‘afstandsverkopen’ de volgende hoofdregel:

De btw moet worden betaald in het land waar de onderneming is gevestigd, tenzij de jaarlijkse omzet in dat land boven een bepaalde drempelwaarde komt.

Deze drempelwaardes zijn in elk land verschillend. Wanneer een onderneming boven deze drempel uitkomt, moet er vanaf die levering btw worden betaald in dat bepaalde land. Het is daarnaast verplicht om de onderneming te registeren bij de nationale belastingdienst en in dat land belastingaangifte te doen.

Een voorbeeld:

Frankrijk heeft een btw-drempel van € 35.000. Stel dat een Nederlandse webshop ook aan Franse consumenten levert. Als de omzet met betrekking tot de Franse consumenten onder de drempel van € 35.000 blijft, dan moet er btw worden betaald in Nederland. Na het bereiken van deze drempel moet er btw worden betaald in Frankrijk, ook het jaar na het overschrijden van de drempel. Dus wanneer er dat jaar voor € 20.000 wordt geleverd, moet er alsnog in Frankrijk btw worden betaald. Na deze twee kalenderjaren moet er weer btw worden betaald in Nederland tot de drempel wordt overschreden.

Verzoek buiten toepassing laten drempel

Het is mogelijk om een verzoek in te dienen bij de belastingdienst om de drempelbedragen niet toe te passen (en dus altijd het btw-tarief te rekenen van het land van de consument en daar aangifte te doen). Wanneer een webshop veel producten in de EU verkoopt kan dit een hoop administratie schelen. De webshop betaalt dan ongeacht de drempelbedragen de btw in het land waar het product geleverd wordt. Deze keuze kan strategisch zijn wanneer het btw-tarief in het land van levering lager ligt. De onderneming moet in dat geval bij iedere nationale belastingdienst aangifte doen.

Uitzonderingen voor digitale diensten: MOSS

Voor het leveren van digitale diensten (zoals het leveren van e-books of streamingdiensten) gelden de bovenstaande drempelbedragen niet. Bij digitale diensten moet er altijd btw worden betaald in het land waar deze worden geleverd (ongeacht of de afnemer een bedrijf of consument is). Ondernemingen die digitale diensten leveren kunnen gebruikmaken van de MOSS (Mini One Stop Shop) regeling. Deze regeling houdt in dat ondernemers slechts in één land de btw kunnen aangeven (het land van registratie). De belastingdienst in dat betreffende land verdeelt de btw over de verschillende landen.

Probleem blijft wel dat je per afnemer moet weten waar hij gevestigd is, omdat je anders niet weet welk btw-tarief van toepassing is op je dienst. De belastingdienst heeft een aantal factoren genoemd op basis waarvan dit kan worden bepaald, zoals het factuuradres of mobiele landcode.

Naast digitale diensten gelden de drempelwaardes ook niet voor accijnsgoederen (alcohol en tabak); deze producten zijn altijd belast in het land van levering.

De nieuwe regels voor e-commerce

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de btw-regels voor e-commerce te vereenvoudigen. Dit voorstel is inmiddels aangenomen en hieronder sommen we de belangrijkste veranderingen op:

De bovenstaande MOSS-regeling zal worden uitgebreid voor alle afstandsverkopen, en geldt dus niet alleen voor digitale diensten, maar ook voor andere diensten en de verkoop van goederen. Ondernemers moeten dan in éen land de btw aangeven die zij per EU-land verschuldigd zijn. De verschillende drempelbedragen worden verlaagd naar één algemene drempel van € 10.000. De btw-vrijstelling van zendingen van een waarde onder de € 22 wordt afgeschaft. Ook worden aanbieders van online platformen (bijvoorbeeld een online marktplaats) die afstandsverkopen faciliteren onder bepaalde voorwaarden verantwoordelijk voor de inning van btw. Leveranciers kunnen ook gebruik maken van de MOSS bij afstandsverkopen van buiten de EU, mits de goederen worden ingevoerd in de EU en de waarde van de goederen maximaal € 150 is. Deze regelgeving moet voor 2021 geïmplementeerd worden. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten!

JuriDox blogt elke dinsdag en vrijdag om je op de hoogte te houden van wet- en regelgeving, juridische tips en leuke juridische anekdotes vlak voor het weekend.

Blog / Law / Wat zijn de nieuwe BTW-verplichtingen voor E-Commerce?