Notice-and-takedown (abuse) formulier

15 december 2017

Als hostingpartij of websitebeheerder bent u mogelijk aansprakelijk voor inhoud van uw klanten. Denk aan claims wegens auteursrechtschending, overtredingen van de privacywet of zelfs computercriminaliteit. Met een duidelijke klachtprocedure, in het Engels notice and takedown (NTD) geheten, kunt u klachten snel afhandelen en in veel gevallen aansprakelijkheid vermijden. Plaats dit formulier op uw website zodat iedereen er gemakkelijk gebruik van kan maken.

De wet beschermt ‘providers’, tussenpersonen die informatie van anderen opslaan of doorgeven. Hieronder vallen onder meer de klassieke internetprovider en hostingprovider, maar ook beheerders van interactieve diensten. Als u alleen informatie doorgeeft, kan bijna nooit van u gevergd worden dat u stopt met het doorgeven van onmiskenbaar onrechtmatige informatie. Ook kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor het doorgeven. “Alleen doorgeven” houdt in dat u een dienst levert waarbij u uitsluitend als doorgeefluik fungeert. U geeft informatie door of verschaft toegang tot een communicatienetwerk. Als u bij dat doorgeven tijdelijk iets cachet, dan telt dat nog steeds als alleen doorgeven.

Slaat u gegevens op, dan kunt u wel aansprakelijk gesteld worden. Tenminste, alleen als u weet of behoort te weten van de aanwezigheid van onmiskenbaar onrechtmatige gegevens. Ook als u weet van zulke gegevens, dan kunt u nog voorkomen dat u aansprakelijk bent. U moet dan zodra u op de hoogte bent snel de gegevens ontoegankelijk maken.

In de praktijk betekent dit dat u niets hoeft te doen tot iemand bij u komt klagen (‘Notice’). Als dit klagen overduidelijk terecht is, dient u het materiaal ontoegankelijk te maken (‘Take-Down’), anders niet. Vandaar de naam “Notice-and-Take-Down” oftewel NTD.

U moet er wel voor zorgen dat klachten eenvoudig kunnen worden ingediend en snel worden opgepakt. Een duidelijke procedure en bijbehorend formulier zijn dus van groot belang om uw bedrijf in te dekken tegen claims.

Blog / Websites / Notice-and-takedown (abuse) formulier