Heeft u een disclaimer op uw website?

12 december 2017

In een disclaimer kunt u juridische risico's rond uw website in zekere mate indekken. Denk aan een voorbehoud voor prijsfouten of de juistheid van informatie. Ook kunt u hier een colofon met contactinformatie of auteursrechtvoorbehoud opnemen.

Een disclaimer heeft weinig juridische waarde. Eenzijdig bepalen dat u niet aansprakelijk bent of geen verantwoordelijkheid neemt voor fouten is immers niet mogelijk. Maar een disclaimer kan wel de toon zetten en als extra waarschuwing dienen.

Daarnaast kan een disclaimer dienen als contactpagina of auteursrechtvoorbehoud. Zo kunnen mensen niet zeggen dat onduidelijk was wie ze moesten benaderen, of dat ze dachten dat alle inhoud vrij van auteursrecht was.

Blog / Websites / Heeft u een disclaimer op uw website?