Verkoop veilig uw auteursrechten

november 2017

Wie een werk maakt, heeft daarop het auteursrecht. Ook als dit in opdracht van een ander gebeurt. Om de rechten over te dragen, is dan ook een schriftelijk en ondertekend stuk papier (een 'akte') nodig. Hierin legt u vast welke rechten op welk werk(en) worden overgedragen, tegen welke voorwaarden en wat de makende partij nog mag na de overdracht....

Stel regels aan uw online spel

november 2017

Bij een online game of spel heeft u voorwaarden nodig voor uw spelers. Deze voorwaarden worden soms wel als terms of service (TOS) of terms of use (TOU) aangeduid. Hoe u ze ook noemt, u moet regelen wat uw gebruikers wel en niet mogen, wat ze eventueel moeten betalen en welke beloftes u ze doet....

Bescherm uzelf bij security-onderzoek met een pentestwaiver!

november 2017

Bij security-onderzoek onderzoek is het belangrijk expliciet vast te leggen wat u wel en niet mag doen, bijvoorbeeld binnendringen in databases of het kopiëren van gegevens. Dit gebeurt in een zogeheten pentest waiver oftewel vrijwaringsverklaring. Hiermee staat u sterk bij eventuele claims wegens schade of computercriminaliteit achteraf....