Verkoop veilig uw auteursrechten

november 2017

Wie een werk maakt, heeft daarop het auteursrecht. Ook als dit in opdracht van een ander gebeurt. Om de rechten over te dragen, is dan ook een schriftelijk en ondertekend stuk papier (een 'akte') nodig. Hierin legt u vast welke rechten op welk werk(en) worden overgedragen, tegen welke voorwaarden en wat de makende partij nog mag na de overdracht....

Vergeet niet uw privéprojecten te claimen bij je baas

november 2017

Als een (software)ontwikkelaar of webdesigner buiten werktijd ook software ontwikkelt of websites ontwerpt, kan zijn werkgever mogelijk aanspraak maken op de intellectuele eigendomsrechten. Dit is uiteraard niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld wanneer hij de software zelf wil exploiteren. In dat geval is het verstandig dat werkgever en werknemer duidelijke afspraken maken over de werkzaamheden die de werknemer buiten werktijd uitvoert....

Veilig onderhandelen doet u onder geheimhouding

november 2017

Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken bepaalde informatie geheim te houden. Strikt gesproken is dit geen ICT-specifieke contractsoort, maar de NDA is buitengewoon populair in de ICT. Zo populair zelfs dat het document wel eens de Silicon Valley Handshake wordt genoemd, omdat in de hightechsector het tekenen van een NDA de eerste handeling is na de kennismaking....