Verkoop veilig uw auteursrechten

28 november 2017

Wie een werk maakt, heeft daarop het auteursrecht. Ook als dit in opdracht van een ander gebeurt. Om de rechten over te dragen, is dan ook een schriftelijk en ondertekend stuk papier (een 'akte') nodig. Hierin legt u vast welke rechten op welk werk(en) worden overgedragen, tegen welke voorwaarden en wat de makende partij nog mag na de overdracht.

Auteursrecht (copyright) op een werk kan worden verkocht of overgedragen. Juridisch is het een ‘vermogensrecht’, een niet-stoffelijk recht, en dat is overdraagbaar. Wel is voor overdracht een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk vereist waarin specifiek staat welke rechten en op welke objecten worden overgedragen.

Een nadeel van overdracht is dat de overdragende partij daarna niets meer mag doen met de code. Hij is de eigendom kwijt dus de situatie is net als die van ‘gewone’ code van derden. Die mag hij ook niet inzetten zonder licentie. Een veel gebruikte constructie is dan ook een licentie terug bedingen bij de overdracht.

Gedeelde eigendom kan ook. Beide partijen mogen dan alles, en hebben niets met elkaar te maken. U staat dan sterker dan wanneer u een licentie heeft, want als rechthebbende mag u ook procederen bij inbreuk door een derde. Als licentienemer mag u dat niet. Maar uw klant kan als eigenaar besluiten bv. gratis licenties uit te delen, en dat moet u dan maar tolereren. Een aanverwant punt is garanties. Als u auteursrechten overdraagt, kan de verkrijger zelf gaan knutselen in de code. Gaat dat mis, dan zal hij snel bij u aan de telefoon hangen om het gefixt te krijgen. Het is aan u hoe u daarmee om wilt gaan.

U kunt de auteursrechten houden en garantie geven, de rechten weggeven en géén garantie geven, maar ook de rechten weggeven en toch ook garantie geven. Bij wijzigingen door de klant zelf wordt zelden garantie gegeven want u weet niet wat ze gaan doen. Maar een clausule als “als u iets wijzigt en het werk niet, dan fix ik het tegen uurtarief” kan natuurlijk altijd, mits u zin hebt in de potentieel véle uren om het te fixen.

Blog / Intellectuele eigendom / Verkoop veilig uw auteursrechten