Webwinkelbundel

Webwinkels kennen heel wat bijzondere wet- en regelgeving waar zij rekening mee moeten houden. Als ondernemer moet u rekening houden met de Wet koop op afstand, algemene informatieplichten, regels voor elektronische overeenkomsten, privacywetgeving, de terhandstelling van uw algemene voorwaarden en de Telecommunicatiewet.

Voldoet uw webshop niet dan loopt u een risico dat de ACM u beboet. Met de komst van nieuwe privacywetgeving gaan boetes voor privacy-overtredingen sterk omhoog en wordt verwacht dat er op de omgang met persoonsgegevens strenger gehandhaafd gaat worden.

Webwinkels verzamelen veel persoonsgegevens van hun klanten. Denk aan namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestelgegevens, maar ook financiële gegevens. Deze gegevens worden vaak opgeslagen en bewaard in een klantenbestand. Dit heeft als gevolg dat webwinkels zich moeten houden aan de privacywet. Ze moeten een duidelijke cookie- en privacyverklaringen hebben, maar ook bewerkersovereenkomsten sluiten met partijen die persoonsgegevens voor hen verwerken.

Bij onze kennispartner ICTRecht vindt u meer informatie over de relevante wetgeving voor webwinkels. Hieronder vindt u alle belangrijke juridische documenten voor uw webshop. Per document kunt u bekijken waar deze voor dient.

WWV18 20% korting