DigiTrage

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Wat is DigiTrage?

Laten uw klanten facturen onbetaald? Met DigiTrage kunt u online en betaalbaar uw recht halen. DigiTrage is een in 2013 opgerichte stichting die volledig onafhankelijk en onpartijdig digitale arbitrages voor incassozaken verzorgt. Het is hierdoor een alternatief voor procederen bij de overheidsrechter. DigiTrage heeft geen enkel winstoogmerk en is gevestigd in Utrecht.

Hoe werkt DigiTrage?

In de algemene voorwaarden van uw bedrijf plaatst u het arbitraal DigiTrage-beding. Hierdoor wordt het onderdeel van de afspraken tussen u en uw klant. Betalingsgeschillen die vervolgens ontstaan en niet minnelijk worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de stichting DigiTrage. De DigiTrage-arbiter wijst na een digitale procedure een arbitraal vonnis. Het vonnis is bindend.

U kunt een DigiTrage-beding genereren op JuriDox en deze plaatsen in de algemene voorwaarden die u heeft besteld op JuriDox. Het document dat u zult ontvangen bevat het DigiTrage-beding en een korte instructie om dit beding in uw voorwaardendocument op te nemen.

Wat kost DigiTrage?

Het gebruik van het DigiTrage-beding in uw algemene voorwaarden kost niets. U betaalt enkel een tarief in het geval u een procedure opstart. Hier vindt u de tarieven daarvan: https://www.digitrage.nl/geschil-aanmelden/de-kosten.html.

Tot welke geschillen beperkt DigiTrage zich?

In het geval de bevoegdheid van de stichting DigiTrage is overeengekomen, kan het scheidsgerecht over ieder betalingsgeschil tot € 40.000 oordelen waarop het Nederlandse recht van toepassing is. Dit tenzij een andere rechter exclusief bevoegd is.

Heeft het consequenties voor andere gangen naar de rechter, etc?

Als gekozen wordt voor een procedure bij de stichting DigiTrage, is de overheidsrechter in principe niet meer bevoegd om een beslissing te nemen in het betreffende geschil. In het geval een consument in een B2C-overeenkomst het geschil niet door de stichting DigiTrage maar door de bevoegde rechter wil laten behandelen, moet de consument dit binnen 1 maand na oproeping laten weten.