Risicoanalyse Data Protection Impact Assessment

Of neem een abonnement Onbeperkt toegang, altijd up-to-date

Waarom een Risicoanalyse DPIA?

Op grond van de huidige privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) is het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) verplicht, wanneer u een risicovolle verwerking van persoonsgegevens wilt uitvoeren. Start u een nieuw project of bedrijfsactiviteit waarin persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt, dan is het belangrijk dat u een analyse maakt van de privacyrisico’s die dit met zich meebrengt.

Met deze tool bepaalt u snel en eenvoudig of uw verwerking zo risicovol is, dat u een DPIA moet uitvoeren. Deze PIA inventarisatie is gebaseerd op de Richtlijnen voor een DPIA van de verenigde privacytoezichthouders (European Data Protection Board (EDPB), document WP248) en best practices voor DPIA’s van organisaties uit heel Europa.