Het verkopen van domeinnaam, zo simpel nog niet

6 maart 2018

Gaat u een domeinnaam verkopen of kopen? En wilt u de transactie juridisch goed regelen? Dan heeft u een domeinnaamverkoopcontract nodig. Voor een dergelijke transactie is wettelijk namelijk niets geregeld.

Het is belangrijk de verkoop van een domeinnaam goed te regelen. Met een contract verkrijgt u (en de koper) duidelijkheid over wanneer er moet worden betaald en geleverd, en wie aansprakelijk is voor welke claims of onregelmatigheden bij de domeinnaam.

De belangrijkste juridische reden voor een domeinnaamverkoopcontract is dat de wet eigenlijk niets zegt over de verkoop van domeinnamen. Of nou ja, één ding wel: dat het op schrift moet zijn gesteld met handtekening. Een domeinnaam is namelijk een vermogensrecht in de zin van de wet, en levering of overdracht daarvan moet bij akte. Maar inhoudelijk zegt de wet verder niets.

Belangrijke aspecten bij een domeinnaamverkoopcontract zijn:

  • welke domeinnaam wordt er verkocht, en aan wie?
  • welke prijs (eventueel met aanbetaling),
  • welke procedure: eerst betalen, eerst overdragen, aanbetaling/restbetaling of wellicht escrow,
  • welke codes moeten worden geleverd of handelingen moeten worden gedaan om de overdracht feitelijk te regelen?
  • wat er moet gebeuren bij problemen (zoals wanbetaling of te late levering): domeinnaam terug, boete betalen, geld terug?
  • welke garanties u wel of niet wilt verlenen,
  • verkoop onder geheimhouding,
  • toepasselijk recht.

Door duidelijk op te schrijven hoe de domeinnaam wordt geleverd en hoe de koper moet betalen, voorkomt u veel problemen. U kunt bijvoorbeeld uzelf machtigen om registratiecodes op te vragen als de verkoper niet tijdig die zelf levert nadat u heeft betaald. En met garanties over bijvoorbeeld inbreuk op merken kunt u eventueel opduikende claims doorschuiven naar de verkoper.

Blog / ICT / Het verkopen van domeinnaam, zo simpel nog niet