Verkoopcontract domeinnaam

Waarom een verkoopovereenkomst voor mijn domeinnaam?

Het is belangrijk de verkoop van een domeinnaam goed te regelen. Met een contract verkrijgt u (en de koper) duidelijkheid over wanneer er moet worden betaald en geleverd, en wie aansprakelijk is voor welke claims of onregelmatigheden bij de domeinnaam.

De belangrijkste juridische reden voor een domeinnaamverkoopcontract is dat de wet eigenlijk niets zegt over de verkoop van domeinnamen. Of eigenlijk één ding wel: dat het op schrift moet zijn gesteld met handtekening. Een domeinnaam is namelijk een vermogensrecht in de zin van de wet, en levering of overdracht daarvan moet bij akte. Maar inhoudelijk zegt de wet verder niets.

Wat regelt dit verkoopcontract domeinnaam?

De verkoopcontract voor domeinnamen op JuriDox regelt alle relevante zaken voor de overdracht, waaronder de details van de betreffende domeinnaam, betalingsvoorwaarden en garanties. Zie voor verdere details het voorbeeld van dit document.